Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller en tjeneste købt hos os, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på 70 11 00 33 eller via vores kontaktformular.

Du har også mulighed for at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi anbefaler dog, at du altid tager kontakt til vores kundeservice, inden du benytter denne klagemulighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes på:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes til indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives via http://ec.europa.eu/odr