Personlige oplysninger

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det omfatter navneoplysninger, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, bogklubmedlemskaber hos os samt købsoplysninger. Dine personlige oplysninger behandles altid forsvarligt og omhyggeligt hos Gyldendals Bogklubber.

Gyldendals Bogklubber indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand om vores medlemmer. Evt. videregivelse af kontaktoplysninger til eksterne samarbejdspartnere finder sted inden for rammerne af persondataloven.

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan i henhold til Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering.